Indkaldelse til Generalforsamling

17 februar 2020 kl 19.00 § 8 – Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal  tillige med dagsordenen skriftligt meddeles klubbens medlemmer (ved annoncering eller Læs mere omIndkaldelse til Generalforsamling[…]