Indkaldelse til Generalforsamling For Ebberup Rideklub

10. april 2021, kl. 15.00, Rybergsvej 12, Ebberup

Da vi af hensyn til forsamlingsregler kan blive

nød til at afvikle generalforsamlingen udendørs, anbefales varmt tøj.

Tilmelding nødvendig, senest 3. april. Mail ebr@oxn.dk

Bliver vi mere end 50 må vi aflyse.

Dagsorden ifølge vedtægter. Se ebberup-rideklub.dk

Venlig hilsen bestyrelsen