Den “øverste” udendørs bane og springfolden må nu benyttes

Lukkede baner
Ride og springbaner må i øjeblikket ikke benyttes. Det skyldes at der er
indgivet en klage over Kommunens tilladelse til at benytte banerne.
Klagen har “opsættende virkning”. Det betyder at vi ikke må bruge
banerne før klagen er behandlet i Planklagenævnet. Bestyrelsen er i
dialog med dette Nævn om at få åbnet for brug af banerne igen. Vi
forventer svar fra Nævnet i løbet af ca en uge. Så snart vi har svar vil
vi offentliggøre det her.

Mvh. Bestyrelsen