Sikkerhed i EBR

Da vi oplever at klubben har fået en stor tilgang af børn og unge som færdes i klubben i deres fritid, har valgt og sætte ekstra opmærksomhed på sikkerheden blandt børnene.

Børn under 13 år skal altid bære hjelm i stalden og blandt heste iøvrigt

Børn under 13 år må aldrig håndtere hestene uden opsyn af voksne, hverken på folde, i stalden eller i ridehuset

Det anbefales at der ikke rides alene uanset alder, alternativet kan være at nogen ved man er der eller at man bære mobiltelefon under ridning.

Hvis dit barn gerne vil ned og ride eller hygge med hesten og du ikke selv har mulighed for at være tilstede skal DU, som forældre have en aftale med en anden voksen i stalden.

Gentagende overtrædelser kan medføre påbud eller bortvisning