november 10, 2016

Ved ulykke

 < Klubben

Forholdsregler ved brand

1.        Bevar roen

2.        Hindre spredning af brand – affyr brandslukkere – luk døre og vinduer.

3.        Dan et overblik over situationen

4.        Giv liv-reddende førstehjælp til tilskadekomne personer.

5.        KONTAKT VAGTCENTRAL 112 – Sørg for at afgive konkrete oplysninger: Hvem ringer,
hvor ringes der fra (Ebberup Rideklub, Rybergsvej 12, 5631 Ebberup), hvad er der sket,
omfang (personer involveret, heste involveret), tidspunkt (bliv ved telefonen til din
besked er forstået).

6.        Kontakt Ebberup Rideklubs kontaktpersoner efter telefonliste, hvis der ikke er
tilstrækkeligt med personer til at sikre den akutte brandbekæmpelse og evakuering af
personer og heste.

7.        Forsæt brandbekæmpelsen

8.        Luk rebet for, så hestene ikke kan løbe på vejen

9.        Evakuer hestene gennem de sikreste døre (jf. skitse m/ flugtveje) – læg evt. jakke
el.lign. over hovedet på hesten, da det kan mindske frygten.

10.     Undlad at slippe hestene løs, men træk dem til de fjernest-liggende/sikreste folde –
heste søger ofte tilbage til stalden, når de er utrygge.

11.     Udnyt alle hjælpere/tilkomne til at tage hånd om, og i videst mulige omfang berolige
hestene.

12.     Sikr frie tilkørselsveje for brandvæsen, dvs. ingen parkerede biler på p-pladsen eller i
indkørslen

13.     Kontakt Ebberup Rideklubs kontaktpersoner efter telefonliste, hvis dette ikke er sket
tidligere jf. pkt. 6.

14.     Kontakt hesteejere efter telefonliste, hvis det vurderes nødvendigt.

15.     Hestene må ikke lide unødigt – Det kan betyde, at det kan være nødvendigt at tilkalde
en dyrlæge.

Det henstilles, at hesteejere med passende interval træner deres heste i at benytte flest mulige af staldens udgange, da dette kan blive afgørende ifm. en brand.

Forholdsregler ved personskade:

1.        Bevar roen

2.        Hindre spredning af ulykken

3.        Dan et overblik

4.        Giv livreddende førstehjælp til skadekomne personer

5.         KONTAKT VAGTCENTRAL 112 – Sørg for at afgive konkrete oplysninger: Hvem ringer,
hvor ringes der fra (Ebberup Rideklub, Rybergsvej 12, 5631 Ebberup), hvad er der sket,
omfang (personer involveret), tidspunkt (bliv ved telefonen til din besked er forstået).

6.        Kontakt Ebberup Rideklubs kontaktpersoner efter telefonliste, hvis der er behov for yderligere assistance.

7.        Fortsæt livreddende førstehjælp – flyt ALDRIG den tilskadekomne.

8.        Tildæk (eller forbind) sår og læsioner, lindre smerte, understøt brud og led skader, beskyt mod vejret, skab plads til ambulancemandskab, tag imod ambulancen, gør brug af evt. tilskuere

9.        Tag hånd om hest/heste

10.     Kontakt Ebberup Rideklubs kontaktpersoner efter telefonliste, hvis dette ikke er sket
tidligere jf. pkt. 6.

Vigtige telefonnumre:

Alarmcentral 112

Daglig leder, Mette Tang Hansen, tlf. 26 27 05 49

Formand, Karoline Holt-Kristensen, 20 82 82 78

Dyrlæge, Assens, tlf. 64 71 33 33

Dyrlæge, Glamsbjerg, tlf. 64 72 10 95

Højgaard Hestehospital, tlf. 65 96 48 88