10. november 2016

Sikkerhed

 < Klubben

Grundlæggende

I henhold til EBR’s Vision ønskes der fokus på at

 • udøve og håndhæve godt horsemanship
 • have højt sikkerhedsniveau i den daglige ridning og omgang med hestene

Dette omsættes i praksis således:

 • Alle skal ride med godkendt, spændt ridehjelm.
 • Alle på 13 år eller derunder skal bære ridehjelm i staldene, ved longering, løsspringning o.lign. Det anbefales, at alle øvrige også bærer hjelm ved tilsvarende aktiviteter.
 • Det henstilles kraftigt fra klubbens side, at ingen rider alene – alternativt at de har klare aftaler med andre om mobilkontakt eller lignende på bestemte tidspunkter. Ryttere under 13 år må aldrig ride alene.
 • Ryttere på 18 år eller derunder skal springe med sikkerhedsvest.
 • Der må ikke springes, uden at der er mindst én person over 18 år til stede.
 • Der vises altid hensyn til andre ryttere – speciel opmærksomhed over for børn.
 • Der må ikke rides med head-set, der reducerer den almene opmærksomhed på omgivelserne. Anvendelse af mobil-telefon bør desuden begrænses mest muligt, mens der rides.
 • Den daglige ridning og omgang med heste skal ske i henhold til godt horsemanship og jf. de i ridemærke I og II anførte retningslinier.
 • Klubbens ulykkesforsikring dækker kun i tilfælde af alvorlig ulykke – alle ryttere samt frivillige hjælpere skal derfor have en personlig  ulykkesforsikring. Vær opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber har separate krav i forbindelse med dækning af ryttere
 • Gentagne overtrædelser af ovennævnte regler kan medføre bortvisning/forbud mod at ride på klubbens arealer
 • Mind andre om ovenstående, hvis DU observerer, at de har glemt det – for en SIKKERHEDS SKYLD.

Ride-regler:

 • Der rides venstre mod venstre.
 • Der skridtes PÅ HOVSLAGET – venstre om
 • Der vises altid hensyn til andre ryttere – specielt opmærksomhed over for børn.
 • Af- og påsidning skal ske til mindst mulig gene for øvrige ryttere, og kan med fordel foretages i midten af en cirkelvolte.
 • Al op- og afsadling foregår i stalden/på staldgangen
 • Af hensyn til hestens holdbarhed og velbefindende, skal der altid skridtes varm i minimum 10 minutter, og alle undervisningstimer begyndes derfor med 10 min’s skridt.
 • Tilsvarende skal hesten skridtes af minimum 10 min. Alle undervisningstimer afsluttes derfor med 10 min. skridt. Ryttere på det efterfølgende hold har lov til at komme ind i ridehallen på dette tidspunkt.
 • Ryttere, der har redet fritime eller på det forudgående hold, skal have forladt ridehallen til undervisnings-timens begyndelse. Eneste undtagelse herfor, er den rytter, som eventuelt har modtaget ene-undervisning i den forudgående halve time, som må skridte af i 10 min.
 • Longering er kun tilladt, når der max. er 2 andre ryttere på banen – disse skal give deres samtykke hertil.
 • Der må kun være én, der longerer ad gangen, alternativt to, hvis der ikke er andre ryttere på banen
 • Kommer der ryttere til under longeringen skal denne snarest muligt afsluttes (indenfor ca. 10 min.) jf. de to ovenstående punkter
 • Springning (løsspringning/selvtræning) foregår fast hver søndag. Tidspunkt og tilmelding på separat opslag i ridehallen. Oprydning efter endt springning er en selvfølge!
 • Det er ikke tilladt at opstille springmateriale, medmindre dette sker efter aftale med de øvrige tilstedeværende ryttere. Hvis der kommer ryttere til, som ønsker springene fjernet, skal dette straks efterkommes.
 • Det er ikke tilladt at opstille spring på de udendørs dressurbaner medmindre dette sker efter aftale med berideren.
 • Gennemgang i ridehuset til/fra stalden er kun tilladt, hvis tilstedeværende ryttere giver lov til dette
 • Ved brug af ridehus/ridebaner udover normal holdundervisning skal der betales for særskilt facilitetskort
 • Brug faciliteterne med omtanke – går noget i stykker skal daglig leder eller en repræsentant fra bestyrelsen informeres
 • Gentagne overtrædelser af ovennævnte regler kan medføre bortvisning/forbud mod at ride på klubbens arealer